var ssMnu1=addSubMenu("Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Fabric_c_1.html","",null,"","m1"); var ssMnu2=addSubMenu("Coated & Uncoated Nylon & Polyester Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Coated-Uncoated-Nylon-Polyester-Fabrics_c_20.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu3=addSubMenu("Taffeta", "https://www.seattlefabrics.com/Taffeta_c_74.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu4=addMenuItem("Uncoated Taffeta", "https://www.seattlefabrics.com/Uncoated-Taffeta_c_139.html","",ssMnu3,"","m1"); var ssMnu5=addMenuItem("Heat Sealable 70 D. Taffeta", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-70-D-Taffeta_c_140.html","",ssMnu3,"","m1"); var ssMnu6=addSubMenu("Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Ripstop_c_75.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu7=addSubMenu("Uncoated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Uncoated-Ripstop_c_133.html","",ssMnu6,"","m1"); var ssMnu8=addMenuItem("1.1 Ounce Uncoated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/11-Ounce-Uncoated-Ripstop_c_154.html","",ssMnu7,"","m1"); var ssMnu9=addMenuItem("1.9 Ounce Downproof Uncoated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Downproof-Uncoated-Ripstop_c_155.html","",ssMnu7,"","m1"); var ssMnu10=addSubMenu("Coated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Coated-Ripstop_c_134.html","",ssMnu6,"","m1"); var ssMnu11=addMenuItem("1.3 Ounce Silicone and Urethane Impregnated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/13-Ounce-Silicone-and-Urethane-Impregnated-Ripstop_c_149.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu12=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Ripstop_c_150.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu13=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Ripstop Fire Retardant", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Ripstop-Fire-Retardant_c_381.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu14=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Black-Out Nylon Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Black-Out-Nylon-Ripstop_c_382.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu15=addMenuItem("1.9 Ounce IMPORTED Polyurethane Coated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-IMPORTED-Polyurethane-Coated-Ripstop_c_667.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu16=addMenuItem("1.9 Ounce Silicone Coated Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Silicone-Coated-Ripstop_c_151.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu17=addMenuItem("140 D. 4 Ounce Super K-Kote Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/140-D-4-Ounce-Super-K-Kote-Ripstop_c_153.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu18=addMenuItem("210D Dyneema Nylon Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/210D-Dyneema-Nylon-Ripstop_c_651.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu19=addMenuItem("Diamond Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Diamond-Ripstop_c_152.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu20=addMenuItem("Metallic Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Metallic-Ripstop_c_669.html","",ssMnu10,"","m1"); var ssMnu21=addSubMenu("Heat Sealable Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-Ripstop_c_141.html","",ssMnu6,"","m1"); var ssMnu22=addMenuItem("200 D. Heat Sealable Nylon Diamond Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/200-D-Heat-Sealable-Nylon-Diamond-Ripstop_c_384.html","",ssMnu21,"","m1"); var ssMnu23=addMenuItem("70 D. Heat Sealable Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/70-D-Heat-Sealable-Ripstop_c_385.html","",ssMnu21,"","m1"); var ssMnu24=addMenuItem("Metallic Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Metallic-Ripstop_c_383.html","",ssMnu6,"","m1"); var ssMnu25=addMenuItem("Diamond Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/Diamond-Ripstop_c_664.html","",ssMnu6,"","m1"); var ssMnu26=addSubMenu("Oxford", "https://www.seattlefabrics.com/Oxford_c_76.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu27=addMenuItem("Heat Sealable 200 D. Oxford", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-200-D-Oxford_c_138.html","",ssMnu26,"","m1"); var ssMnu28=addMenuItem("F/R Heavy Coated 200 D. Oxford", "https://www.seattlefabrics.com/FR-Heavy-Coated-200-D-Oxford_c_111.html","",ssMnu26,"","m1"); var ssMnu29=addMenuItem("SALE 210 D. Coated Oxford", "https://www.seattlefabrics.com/SALE-210-D-Coated-Oxford_c_112.html","",ssMnu26,"","m1"); var ssMnu30=addMenuItem("Solarmax® Uncoated 200 D. Oxford", "https://www.seattlefabrics.com/Solarmaxreg-Uncoated-200-D-Oxford_c_113.html","",ssMnu26,"","m1"); var ssMnu31=addMenuItem("200 D. Printed Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/200-D-Printed-Polyester_c_655.html","",ssMnu26,"","m1"); var ssMnu32=addSubMenu("Packcloth", "https://www.seattlefabrics.com/Packcloth_c_77.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu33=addMenuItem("420 D. Packcloth", "https://www.seattlefabrics.com/420-D-Packcloth_c_136.html","",ssMnu32,"","m1"); var ssMnu34=addMenuItem("430 D. Ripstop Packcloth", "https://www.seattlefabrics.com/430-D-Ripstop-Packcloth_c_137.html","",ssMnu32,"","m1"); var ssMnu35=addMenuItem("Heat Sealable 400 D. Packcloth", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-400-D-Packcloth_c_142.html","",ssMnu32,"","m1"); var ssMnu36=addSubMenu("Cordura®", "https://www.seattlefabrics.com/Cordurareg_c_78.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu37=addMenuItem("300 D. Printed Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/300-D-Printed-Polyester_c_658.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu38=addMenuItem("330 D. CORDURA®", "https://www.seattlefabrics.com/330-D-CORDURAreg_c_114.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu39=addMenuItem("500 D. CORDURA®", "https://www.seattlefabrics.com/500-D-CORDURAreg_c_115.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu40=addMenuItem("600 D. Printed Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/600-D-Printed-Polyester_c_659.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu41=addMenuItem("1000 D. CORDURA®", "https://www.seattlefabrics.com/1000-D-CORDURAreg_c_116.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu42=addMenuItem("600 x 300 PVC backed Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/600-x-300-PVC-backed-Polyester_c_661.html","",ssMnu36,"","m1"); var ssMnu43=addSubMenu("Ballistics & Traveler", "https://www.seattlefabrics.com/Ballistics-Traveler_c_79.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu44=addMenuItem("840 D. Jr. Ballistics", "https://www.seattlefabrics.com/840-D-Jr-Ballistics_c_117.html","",ssMnu43,"","m1"); var ssMnu45=addMenuItem("1050 D. Sr. Ballistics", "https://www.seattlefabrics.com/1050-D-Sr-Ballistics_c_118.html","",ssMnu43,"","m1"); var ssMnu46=addMenuItem("1680 D. Traveler", "https://www.seattlefabrics.com/1680-D-Traveler_c_119.html","",ssMnu43,"","m1"); var ssMnu47=addSubMenu("Heat Sealable Nylons", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-Nylons_c_80.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu48=addMenuItem("70 D. Heat Sealable Taffeta", "https://www.seattlefabrics.com/70-D-Heat-Sealable-Taffeta_c_143.html","",ssMnu47,"","m1"); var ssMnu49=addMenuItem("Heat Sealable Ripstops", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-Ripstops_c_144.html","",ssMnu47,"","m1"); var ssMnu50=addMenuItem("Heat Sealable 200 D. Oxfords", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-200-D-Oxfords_c_145.html","",ssMnu47,"","m1"); var ssMnu51=addMenuItem("Heat Sealable 400 D. Packcloth", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-400-D-Packcloth_c_146.html","",ssMnu47,"","m1"); var ssMnu52=addSubMenu("Reflective Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Fabrics_c_84.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu53=addMenuItem("600 D. Superglow", "https://www.seattlefabrics.com/600-D-Superglow_c_148.html","",ssMnu52,"","m1"); var ssMnu54=addMenuItem("Reflective Tapes, Trims, Piping ", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Tapes-Trims-Piping-_c_585.html","",ssMnu52,"","m1"); var ssMnu55=addMenuItem("WeatherMAX 65", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65_c_82.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu56=addMenuItem("Insignia Cloth", "https://www.seattlefabrics.com/Insignia-Cloth_c_81.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu57=addMenuItem("Ten Mile Cloth", "https://www.seattlefabrics.com/Ten-Mile-Cloth_c_83.html","",ssMnu2,"","m1"); var ssMnu58=addSubMenu("Fleece Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Fleece-Fabrics_c_22.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu59=addSubMenu("Polartec Fleece", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Fleece_c_247.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu60=addMenuItem("Regulator Fleece", "https://www.seattlefabrics.com/Regulator-Fleece_c_248.html","",ssMnu59,"","m1"); var ssMnu61=addMenuItem("Polartec 100 Microfiber", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-100-Microfiber_c_250.html","",ssMnu59,"","m1"); var ssMnu62=addMenuItem("Polartec 200", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-200_c_249.html","",ssMnu59,"","m1"); var ssMnu63=addMenuItem("Polartec 200 Blanket Width", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-200-Blanket-Width_c_252.html","",ssMnu59,"","m1"); var ssMnu64=addSubMenu("Polartec Windpro", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Windpro_c_253.html","",ssMnu59,"","m1"); var ssMnu65=addMenuItem("Windpro 100", "https://www.seattlefabrics.com/Windpro-100_c_254.html","",ssMnu64,"","m1"); var ssMnu66=addMenuItem("Windpro 200", "https://www.seattlefabrics.com/Windpro-200_c_255.html","",ssMnu64,"","m1"); var ssMnu67=addSubMenu("Tech Fleece", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece_c_258.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu68=addMenuItem("Tech Fleece 100 Pro Stretch", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-100-Pro-Stretch_c_259.html","",ssMnu67,"","m1"); var ssMnu69=addMenuItem("Z-Tec Double Velour 4 Way Stretch", "https://www.seattlefabrics.com/Z-Tec-Double-Velour-4-Way-Stretch_c_260.html","",ssMnu67,"","m1"); var ssMnu70=addMenuItem("Tech Fleece 200", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-200_c_262.html","",ssMnu67,"","m1"); var ssMnu71=addMenuItem("Tech Fleece 300", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-300_c_263.html","",ssMnu67,"","m1"); var ssMnu72=addMenuItem("Polartec Power Shield", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Power-Shield_c_264.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu73=addMenuItem("Weather Guard Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/Weather-Guard-Soft-Shell_c_265.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu74=addMenuItem("3 Ply Micro Fleece", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-Micro-Fleece_c_266.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu75=addMenuItem("City Shield Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/City-Shield-Soft-Shell_c_595.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu76=addMenuItem("SWB-Tex 3Ply Grid Fortitude Ripstop Multicam Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/SWB-Tex-3Ply-Grid-Fortitude-Ripstop-Multicam-Soft-Shell_c_596.html","",ssMnu58,"","m1"); var ssMnu77=addSubMenu("Mesh Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Mesh-Fabrics_c_23.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu78=addSubMenu("Bag Meshes", "https://www.seattlefabrics.com/Bag-Meshes_c_220.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu79=addMenuItem("Dive Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Dive-Mesh_c_227.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu80=addMenuItem("Medium Polyester Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Medium-Polyester-Mesh_c_229.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu81=addMenuItem("Heavy Polyester Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Heavy-Polyester-Mesh_c_228.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu82=addSubMenu("Leno Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Leno-Mesh_c_230.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu83=addMenuItem("Firm Leon", "https://www.seattlefabrics.com/Firm-Leon_c_245.html","",ssMnu82,"","m1"); var ssMnu84=addMenuItem("Soft Leno", "https://www.seattlefabrics.com/Soft-Leno_c_246.html","",ssMnu82,"","m1"); var ssMnu85=addMenuItem("Trampoline Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Trampoline-Mesh_c_231.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu86=addMenuItem("Phifertex", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex_c_232.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu87=addMenuItem("Phifertex Plus", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-Plus_c_233.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu88=addMenuItem("Multicolor Textilene", "https://www.seattlefabrics.com/Multicolor-Textilene_c_234.html","",ssMnu78,"","m1"); var ssMnu89=addSubMenu("Clothing Meshes", "https://www.seattlefabrics.com/Clothing-Meshes_c_221.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu90=addMenuItem("Athletic Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Athletic-Mesh_c_237.html","",ssMnu89,"","m1"); var ssMnu91=addMenuItem("Sport Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Sport-Mesh_c_238.html","",ssMnu89,"","m1"); var ssMnu92=addMenuItem("Mini Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Mini-Mesh_c_239.html","",ssMnu89,"","m1"); var ssMnu93=addMenuItem("Power Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Power-Mesh_c_240.html","",ssMnu89,"","m1"); var ssMnu94=addSubMenu("Screening & Netting", "https://www.seattlefabrics.com/Screening-Netting_c_222.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu95=addMenuItem("No-See-Um Mosquito Netting", "https://www.seattlefabrics.com/No-See-Um-Mosquito-Netting_c_235.html","",ssMnu94,"","m1"); var ssMnu96=addMenuItem("Fiberglass Screening", "https://www.seattlefabrics.com/Fiberglass-Screening_c_236.html","",ssMnu94,"","m1"); var ssMnu97=addSubMenu("Cargo Netting", "https://www.seattlefabrics.com/Cargo-Netting_c_223.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu98=addMenuItem("Knotted Cargo Netting", "https://www.seattlefabrics.com/Knotted-Cargo-Netting_c_241.html","",ssMnu97,"","m1"); var ssMnu99=addMenuItem("Knotless Cargo Netting", "https://www.seattlefabrics.com/Knotless-Cargo-Netting_c_242.html","",ssMnu97,"","m1"); var ssMnu100=addMenuItem("Spacer Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Spacer-Mesh_c_224.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu101=addSubMenu("Leno Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Leno-Mesh_c_226.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu102=addMenuItem("Firm Leno", "https://www.seattlefabrics.com/Firm-Leno_c_243.html","",ssMnu101,"","m1"); var ssMnu103=addMenuItem("Soft Leno", "https://www.seattlefabrics.com/Soft-Leno_c_244.html","",ssMnu101,"","m1"); var ssMnu104=addMenuItem("Trampoline Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Trampoline-Mesh_c_225.html","",ssMnu77,"","m1"); var ssMnu105=addSubMenu("Neoprene & Foams", "https://www.seattlefabrics.com/Neoprene-Foams_c_17.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu106=addSubMenu("Neoprene", "https://www.seattlefabrics.com/Neoprene_c_120.html","",ssMnu105,"","m1"); var ssMnu107=addSubMenu(".5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/5-MM_c_568.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu108=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_611.html","",ssMnu107,"","m1"); var ssMnu109=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_612.html","",ssMnu107,"","m1"); var ssMnu110=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_613.html","",ssMnu107,"","m1"); var ssMnu111=addSubMenu("1 MM", "https://www.seattlefabrics.com/1-MM_c_122.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu112=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_614.html","",ssMnu111,"","m1"); var ssMnu113=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_615.html","",ssMnu111,"","m1"); var ssMnu114=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_616.html","",ssMnu111,"","m1"); var ssMnu115=addSubMenu("1.5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/15-MM_c_123.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu116=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_617.html","",ssMnu115,"","m1"); var ssMnu117=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_618.html","",ssMnu115,"","m1"); var ssMnu118=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_619.html","",ssMnu115,"","m1"); var ssMnu119=addSubMenu("2 MM", "https://www.seattlefabrics.com/2-MM_c_124.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu120=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_620.html","",ssMnu119,"","m1"); var ssMnu121=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_621.html","",ssMnu119,"","m1"); var ssMnu122=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_622.html","",ssMnu119,"","m1"); var ssMnu123=addSubMenu("3 MM", "https://www.seattlefabrics.com/3-MM_c_125.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu124=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_623.html","",ssMnu123,"","m1"); var ssMnu125=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_624.html","",ssMnu123,"","m1"); var ssMnu126=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_625.html","",ssMnu123,"","m1"); var ssMnu127=addSubMenu("4 MM", "https://www.seattlefabrics.com/4-MM_c_126.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu128=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_626.html","",ssMnu127,"","m1"); var ssMnu129=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_627.html","",ssMnu127,"","m1"); var ssMnu130=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_628.html","",ssMnu127,"","m1"); var ssMnu131=addSubMenu("5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/5-MM_c_127.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu132=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_629.html","",ssMnu131,"","m1"); var ssMnu133=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_630.html","",ssMnu131,"","m1"); var ssMnu134=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_631.html","",ssMnu131,"","m1"); var ssMnu135=addSubMenu("Velcro® Brand Fastener Compatible Neoprene", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Fastener-Compatible-Neoprene_c_386.html","",ssMnu106,"","m1"); var ssMnu136=addMenuItem("Square Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Square-Foot_c_632.html","",ssMnu135,"","m1"); var ssMnu137=addMenuItem("Linear Foot", "https://www.seattlefabrics.com/Linear-Foot_c_633.html","",ssMnu135,"","m1"); var ssMnu138=addMenuItem("Sheet", "https://www.seattlefabrics.com/Sheet_c_634.html","",ssMnu135,"","m1"); var ssMnu139=addSubMenu("Foam", "https://www.seattlefabrics.com/Foam_c_121.html","",ssMnu105,"","m1"); var ssMnu140=addMenuItem("Foam Laminate", "https://www.seattlefabrics.com/Foam-Laminate_c_587.html","",ssMnu139,"","m1"); var ssMnu141=addMenuItem("Landau Pad", "https://www.seattlefabrics.com/Landau-Pad_c_129.html","",ssMnu139,"","m1"); var ssMnu142=addMenuItem("Y-20", "https://www.seattlefabrics.com/Y-20_c_130.html","",ssMnu139,"","m1"); var ssMnu143=addMenuItem("XPE", "https://www.seattlefabrics.com/XPE_c_131.html","",ssMnu139,"","m1"); var ssMnu144=addMenuItem("MLC", "https://www.seattlefabrics.com/MLC_c_586.html","",ssMnu139,"","m1"); var ssMnu145=addSubMenu("Outerwear Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Outerwear-Fabrics_c_18.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu146=addSubMenu("Waterproof Breathable Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproof-Breathable-Fabrics_c_267.html","",ssMnu145,"","m1"); var ssMnu147=addSubMenu("SWB-Tex", "https://www.seattlefabrics.com/SWB-Tex_c_268.html","",ssMnu146,"","m1"); var ssMnu148=addMenuItem("2-Ply SWB-Tex", "https://www.seattlefabrics.com/2-Ply-SWB-Tex_c_269.html","",ssMnu147,"","m1"); var ssMnu149=addMenuItem("3-Ply SWB-Tex", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-SWB-Tex_c_270.html","",ssMnu147,"","m1"); var ssMnu150=addSubMenu("Waterproof Ultrex Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproof-Ultrex-Fabric_c_271.html","",ssMnu146,"","m1"); var ssMnu151=addSubMenu("2-Ply Ultrex", "https://www.seattlefabrics.com/2-Ply-Ultrex_c_273.html","",ssMnu150,"","m1"); var ssMnu152=addMenuItem("2-Ply Ultrex Solids", "https://www.seattlefabrics.com/2-Ply-Ultrex-Solids_c_310.html","",ssMnu151,"","m1"); var ssMnu153=addMenuItem("2-Ply Ultrex Prints", "https://www.seattlefabrics.com/2-Ply-Ultrex-Prints_c_311.html","",ssMnu151,"","m1"); var ssMnu154=addMenuItem("3-Ply Ultrex", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-Ultrex_c_274.html","",ssMnu150,"","m1"); var ssMnu155=addMenuItem("SALE - Hydro Shield Mini Ripstop", "https://www.seattlefabrics.com/SALE--Hydro-Shield-Mini-Ripstop_c_653.html","",ssMnu146,"","m1"); var ssMnu156=addMenuItem("Storm-Fit", "https://www.seattlefabrics.com/Storm-Fit_c_665.html","",ssMnu146,"","m1"); var ssMnu157=addSubMenu("Durable Water Resistant Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Durable-Water-Resistant-Fabrics_c_275.html","",ssMnu145,"","m1"); var ssMnu158=addMenuItem("Taslan", "https://www.seattlefabrics.com/Taslan_c_281.html","",ssMnu157,"","m1"); var ssMnu159=addMenuItem("Silkara", "https://www.seattlefabrics.com/Silkara_c_282.html","",ssMnu157,"","m1"); var ssMnu160=addSubMenu("Micro Suede Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/Micro-Suede-Polyester_c_283.html","",ssMnu157,"","m1"); var ssMnu161=addMenuItem("Micro Suede Polyester Solids", "https://www.seattlefabrics.com/Micro-Suede-Polyester-Solids_c_286.html","",ssMnu160,"","m1"); var ssMnu162=addMenuItem("Micro Suede Polyester Prints", "https://www.seattlefabrics.com/Micro-Suede-Polyester-Prints_c_287.html","",ssMnu160,"","m1"); var ssMnu163=addMenuItem("WeatherMAX 65", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65_c_284.html","",ssMnu157,"","m1"); var ssMnu164=addMenuItem("Ten Mile Cloth", "https://www.seattlefabrics.com/Ten-Mile-Cloth_c_285.html","",ssMnu157,"","m1"); var ssMnu165=addSubMenu("Softshell Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Softshell-Fabrics_c_276.html","",ssMnu145,"","m1"); var ssMnu166=addMenuItem("Polartec Power Shield", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Power-Shield_c_277.html","",ssMnu165,"","m1"); var ssMnu167=addMenuItem("Weather Guard Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/Weather-Guard-Soft-Shell_c_278.html","",ssMnu165,"","m1"); var ssMnu168=addMenuItem("3 Ply Micro Fleece", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-Micro-Fleece_c_279.html","",ssMnu165,"","m1"); var ssMnu169=addMenuItem("City Shield Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/City-Shield-Soft-Shell_c_594.html","",ssMnu165,"","m1"); var ssMnu170=addMenuItem("SWB-Tex 3Ply Grid Fortitude Ripstop Multicam Soft Shell", "https://www.seattlefabrics.com/SWB-Tex-3Ply-Grid-Fortitude-Ripstop-Multicam-Soft-Shell_c_597.html","",ssMnu165,"","m1"); var ssMnu171=addSubMenu("Sunbrella Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Fabrics_c_16.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu172=addMenuItem("Sunbrella Awning and Marine Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Awning-and-Marine-Fabric_c_207.html","",ssMnu171,"","m1"); var ssMnu173=addMenuItem("Sunbrella Trim", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Trim_c_73.html","",ssMnu171,"","m1"); var ssMnu174=addMenuItem("Sunbrella Furniture Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Furniture-Fabric_c_72.html","",ssMnu171,"","m1"); var ssMnu175=addSubMenu("Marine Grade Awning and Cover Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Marine-Grade-Awning-and-Cover-Fabrics_c_62.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu176=addSubMenu("Sunbrella Awning and Marine Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Awning-and-Marine-Fabric_c_70.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu177=addMenuItem("Sunbrella Trim", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Trim_c_209.html","",ssMnu176,"","m1"); var ssMnu178=addSubMenu("Sur Last Marine Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Sur-Last-Marine-Fabric_c_194.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu179=addMenuItem("Sur Last Bias Trim", "https://www.seattlefabrics.com/Sur-Last-Bias-Trim_c_208.html","",ssMnu178,"","m1"); var ssMnu180=addMenuItem("WeatherMAX 65", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65_c_195.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu181=addMenuItem("Clear Window Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Clear-Window-Vinyl_c_198.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu182=addMenuItem("Evolution IV/ Block-It 400", "https://www.seattlefabrics.com/Evolution-IV-Block-It-400_c_531.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu183=addMenuItem("Trampoline Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Trampoline-Mesh_c_200.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu184=addMenuItem("3/4 Ounce Spinnaker Cloth", "https://www.seattlefabrics.com/34-Ounce-Spinnaker-Cloth_c_566.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu185=addMenuItem("3.9 Ounce Dacron Sailcloth", "https://www.seattlefabrics.com/39-Ounce-Dacron-Sailcloth_c_201.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu186=addMenuItem("Insignia Cloth", "https://www.seattlefabrics.com/Insignia-Cloth_c_203.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu187=addMenuItem("Cutlas Marine Grade Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Cutlas-Marine-Grade-Vinyl_c_293.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu188=addMenuItem("Moto-X Grabber Upholstery Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Moto-X-Grabber-Upholstery-Vinyl_c_599.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu189=addMenuItem("Seafab Boat Duck", "https://www.seattlefabrics.com/Seafab-Boat-Duck_c_219.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu190=addMenuItem("Kartex", "https://www.seattlefabrics.com/Kartex_c_197.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu191=addMenuItem("Sunforger", "https://www.seattlefabrics.com/Sunforger_c_196.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu192=addMenuItem("Phifertex", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex_c_205.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu193=addMenuItem("Phifertex Plus", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-Plus_c_206.html","",ssMnu175,"","m1"); var ssMnu194=addSubMenu("Phifertex Outdoor Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-Outdoor-Mesh_c_63.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu195=addMenuItem("Phifertex", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex_c_187.html","",ssMnu194,"","m1"); var ssMnu196=addMenuItem("Phifertex Plus", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-Plus_c_188.html","",ssMnu194,"","m1"); var ssMnu197=addMenuItem("Multicolor Textilene", "https://www.seattlefabrics.com/Multicolor-Textilene_c_190.html","",ssMnu194,"","m1"); var ssMnu198=addSubMenu("PVC Coated Vinyl Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/PVC-Coated-Vinyl-Fabrics_c_65.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu199=addMenuItem("10 Ounce VCP", "https://www.seattlefabrics.com/10-Ounce-VCP_c_210.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu200=addMenuItem("15 Ounce VCP", "https://www.seattlefabrics.com/15-Ounce-VCP_c_211.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu201=addMenuItem("18 Ounce VCP", "https://www.seattlefabrics.com/18-Ounce-VCP_c_212.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu202=addMenuItem("40 Ounce VCP", "https://www.seattlefabrics.com/40-Ounce-VCP_c_213.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu203=addMenuItem("Coverlight Neoprene", "https://www.seattlefabrics.com/Coverlight-Neoprene_c_215.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu204=addMenuItem("HH-66 Vinyl Cement", "https://www.seattlefabrics.com/HH-66-Vinyl-Cement_c_214.html","",ssMnu198,"","m1"); var ssMnu205=addSubMenu("Cotton Canvas & Ducks", "https://www.seattlefabrics.com/Cotton-Canvas-Ducks_c_56.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu206=addSubMenu("Natural Untreated", "https://www.seattlefabrics.com/Natural-Untreated_c_176.html","",ssMnu205,"","m1"); var ssMnu207=addMenuItem("Burlap", "https://www.seattlefabrics.com/Burlap_c_177.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu208=addMenuItem("10 Ounce Canvas", "https://www.seattlefabrics.com/10-Ounce-Canvas_c_178.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu209=addMenuItem("No. 12 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-12-Duck_c_179.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu210=addMenuItem("No. 10 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-10-Duck_c_180.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu211=addMenuItem("No. 8 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-8-Duck_c_181.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu212=addMenuItem("No. 6 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-6-Duck_c_182.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu213=addMenuItem("No. 4 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-4-Duck_c_183.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu214=addMenuItem("No. 2 Duck", "https://www.seattlefabrics.com/No-2-Duck_c_184.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu215=addMenuItem("Sateen", "https://www.seattlefabrics.com/Sateen_c_185.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu216=addMenuItem("Sheeting", "https://www.seattlefabrics.com/Sheeting_c_186.html","",ssMnu206,"","m1"); var ssMnu217=addSubMenu("Vat Dyed & Treated", "https://www.seattlefabrics.com/Vat-Dyed-Treated_c_105.html","",ssMnu205,"","m1"); var ssMnu218=addMenuItem("10 Ounce Vat Dyed", "https://www.seattlefabrics.com/10-Ounce-Vat-Dyed_c_169.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu219=addSubMenu("Chair Duck", "https://www.seattlefabrics.com/Chair-Duck_c_589.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu220=addMenuItem("58 Inch Chair Duck", "https://www.seattlefabrics.com/58-Inch-Chair-Duck_c_171.html","",ssMnu219,"","m1"); var ssMnu221=addMenuItem("36 Inch Chair Duck", "https://www.seattlefabrics.com/36-Inch-Chair-Duck_c_170.html","",ssMnu219,"","m1"); var ssMnu222=addMenuItem("Preprimed Artist Canvas", "https://www.seattlefabrics.com/Preprimed-Artist-Canvas_c_174.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu223=addMenuItem("Kartex", "https://www.seattlefabrics.com/Kartex_c_172.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu224=addMenuItem("Seafab Boat Duck", "https://www.seattlefabrics.com/Seafab-Boat-Duck_c_175.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu225=addMenuItem("Sunforger", "https://www.seattlefabrics.com/Sunforger_c_173.html","",ssMnu217,"","m1"); var ssMnu226=addMenuItem("Black Out Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Black-Out-Fabric_c_55.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu227=addSubMenu("Slip-Not Grip Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Slip-Not-Grip-Fabric_c_61.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu228=addMenuItem("Sanded", "https://www.seattlefabrics.com/Sanded_c_290.html","",ssMnu227,"","m1"); var ssMnu229=addMenuItem("Bumpy", "https://www.seattlefabrics.com/Bumpy_c_291.html","",ssMnu227,"","m1"); var ssMnu230=addMenuItem("Perforated", "https://www.seattlefabrics.com/Perforated_c_292.html","",ssMnu227,"","m1"); var ssMnu231=addSubMenu("Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Spandex_c_57.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu232=addMenuItem("Spandura Nylon Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Spandura-Nylon-Spandex_c_304.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu233=addMenuItem("Heavy Polyester Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Heavy-Polyester-Spandex_c_306.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu234=addMenuItem("Wicking Spandex & Jersey", "https://www.seattlefabrics.com/Wicking-Spandex-Jersey_c_299.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu235=addMenuItem("Sport Nylon Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Sport-Nylon-Spandex_c_297.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu236=addMenuItem("Matte Finish Nylon Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Matte-Finish-Nylon-Spandex_c_301.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu237=addMenuItem("Cotton Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Cotton-Spandex_c_298.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu238=addMenuItem("Equestrian Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Equestrian-Spandex_c_300.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu239=addMenuItem("Super Stretch Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Super-Stretch-Spandex_c_302.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu240=addSubMenu("Printed Polyester Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Printed-Polyester-Spandex_c_305.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu241=addMenuItem("Camo Prints", "https://www.seattlefabrics.com/Camo-Prints_c_307.html","",ssMnu240,"","m1"); var ssMnu242=addMenuItem("Power Mesh", "https://www.seattlefabrics.com/Power-Mesh_c_309.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu243=addMenuItem("Waterproof Spandex", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproof-Spandex_c_650.html","",ssMnu231,"","m1"); var ssMnu244=addSubMenu("Insulations", "https://www.seattlefabrics.com/Insulations_c_59.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu245=addMenuItem("3M Thinsulate", "https://www.seattlefabrics.com/3M-Thinsulate_c_191.html","",ssMnu244,"","m1"); var ssMnu246=addMenuItem("Primaloft", "https://www.seattlefabrics.com/Primaloft_c_192.html","",ssMnu244,"","m1"); var ssMnu247=addMenuItem("Prequilted", "https://www.seattlefabrics.com/Prequilted_c_193.html","",ssMnu244,"","m1"); var ssMnu248=addMenuItem("Camouflage Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Camouflage-Fabrics_c_588.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu249=addSubMenu("Rib Knit", "https://www.seattlefabrics.com/Rib-Knit_c_60.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu250=addMenuItem("1 x 1", "https://www.seattlefabrics.com/1-x-1_c_288.html","",ssMnu249,"","m1"); var ssMnu251=addMenuItem("2 x 2", "https://www.seattlefabrics.com/2-x-2_c_289.html","",ssMnu249,"","m1"); var ssMnu252=addSubMenu("Upholstery Vinyl and Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Upholstery-Vinyl-and-Fabrics_c_64.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu253=addMenuItem("Cutlas Marine Grade Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Cutlas-Marine-Grade-Vinyl_c_204.html","",ssMnu252,"","m1"); var ssMnu254=addMenuItem("Moto-X Grabber Upholstery Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Moto-X-Grabber-Upholstery-Vinyl_c_598.html","",ssMnu252,"","m1"); var ssMnu255=addMenuItem("Sparkle Upholstery Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Sparkle-Upholstery-Vinyl_c_295.html","",ssMnu252,"","m1"); var ssMnu256=addMenuItem("Expanded Upholstery Vinyl", "https://www.seattlefabrics.com/Expanded-Upholstery-Vinyl_c_294.html","",ssMnu252,"","m1"); var ssMnu257=addMenuItem("Sunbrella Furniture Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Furniture-Fabric_c_296.html","",ssMnu252,"","m1"); var ssMnu258=addSubMenu("Velcro® Brand Compatible Fabrics", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Compatible-Fabrics_c_58.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu259=addMenuItem("Veltex® Brand Display Fabric", "https://www.seattlefabrics.com/Veltexreg-Brand-Display-Fabric_c_216.html","",ssMnu258,"","m1"); var ssMnu260=addMenuItem("Velcro® Brand Fastener Compatible Neoprene", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Fastener-Compatible-Neoprene_c_217.html","",ssMnu258,"","m1"); var ssMnu261=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_40.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu262=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_39.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu263=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_110.html","",ssMnu1,"","m1"); var ssMnu264=addSubMenu("Hardware", "https://www.seattlefabrics.com/Hardware_c_7.html","",null,"","m1"); var ssMnu265=addSubMenu("Grommets, Snaps, Fasteners & Setters", "https://www.seattlefabrics.com/Grommets-Snaps-Fasteners-Setters_c_21.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu266=addSubMenu("Grommets & Setters", "https://www.seattlefabrics.com/Grommets-Setters_c_85.html","",ssMnu265,"","m1"); var ssMnu267=addMenuItem("Grommet Kits", "https://www.seattlefabrics.com/Grommet-Kits_c_86.html","",ssMnu266,"","m1"); var ssMnu268=addMenuItem("Grommet Setters & Setting Supplies", "https://www.seattlefabrics.com/Grommet-Setters-Setting-Supplies_c_87.html","",ssMnu266,"","m1"); var ssMnu269=addSubMenu("Grommets", "https://www.seattlefabrics.com/Grommets_c_89.html","",ssMnu266,"","m1"); var ssMnu270=addMenuItem("Plain Washer Grommets", "https://www.seattlefabrics.com/Plain-Washer-Grommets_c_90.html","",ssMnu269,"","m1"); var ssMnu271=addMenuItem("Spur Grommets", "https://www.seattlefabrics.com/Spur-Grommets_c_91.html","",ssMnu269,"","m1"); var ssMnu272=addMenuItem("Snap Fasteners, Setters & Tools", "https://www.seattlefabrics.com/Snap-Fasteners-Setters-Tools_c_67.html","",ssMnu265,"","m1"); var ssMnu273=addMenuItem("Marine Fasteners", "https://www.seattlefabrics.com/Marine-Fasteners_c_93.html","",ssMnu265,"","m1"); var ssMnu274=addSubMenu("Plastic Hardware", "https://www.seattlefabrics.com/Plastic-Hardware_c_312.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu275=addMenuItem("Side & Center Release Buckles", "https://www.seattlefabrics.com/Side-Center-Release-Buckles_c_314.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu276=addMenuItem("Cam Buckles", "https://www.seattlefabrics.com/Cam-Buckles_c_319.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu277=addMenuItem("Single Bar Slides & Keepers", "https://www.seattlefabrics.com/Single-Bar-Slides-Keepers_c_318.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu278=addMenuItem("Ladder Locks", "https://www.seattlefabrics.com/Ladder-Locks_c_320.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu279=addMenuItem("D-Rings & Loops", "https://www.seattlefabrics.com/D-Rings-Loops_c_315.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu280=addMenuItem("Snap Hooks & Clips", "https://www.seattlefabrics.com/Snap-Hooks-Clips_c_316.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu281=addMenuItem("Toggles & Cord Closures", "https://www.seattlefabrics.com/Toggles-Cord-Closures_c_317.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu282=addMenuItem("Sewable Hardware", "https://www.seattlefabrics.com/Sewable-Hardware_c_321.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu283=addMenuItem("Handles, Pads & Misc. Hardware", "https://www.seattlefabrics.com/Handles-Pads-Misc-Hardware_c_322.html","",ssMnu274,"","m1"); var ssMnu284=addSubMenu("Metal Hardware", "https://www.seattlefabrics.com/Metal-Hardware_c_313.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu285=addMenuItem("Leash Clips", "https://www.seattlefabrics.com/Leash-Clips_c_66.html","",ssMnu284,"","m1"); var ssMnu286=addMenuItem("D-Rings & Loops", "https://www.seattlefabrics.com/D-Rings-Loops_c_323.html","",ssMnu284,"","m1"); var ssMnu287=addMenuItem("Single Bar Slides", "https://www.seattlefabrics.com/Single-Bar-Slides_c_326.html","",ssMnu284,"","m1"); var ssMnu288=addMenuItem("Hooks & Snap Hooks", "https://www.seattlefabrics.com/Hooks-Snap-Hooks_c_324.html","",ssMnu284,"","m1"); var ssMnu289=addMenuItem("Buckles & Cam Buckles", "https://www.seattlefabrics.com/Buckles-Cam-Buckles_c_325.html","",ssMnu284,"","m1"); var ssMnu290=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_42.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu291=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_41.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu292=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_30.html","",ssMnu264,"","m1"); var ssMnu293=addSubMenu("Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/Webbing_c_8.html","",null,"","m1"); var ssMnu294=addSubMenu("Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/Webbing_c_328.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu295=addSubMenu("Nylon", "https://www.seattlefabrics.com/Nylon_c_335.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu296=addMenuItem("X630 Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/X630-Webbing_c_344.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu297=addMenuItem("0015 Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/0015-Webbing_c_343.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu298=addMenuItem("0755 Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/0755-Webbing_c_345.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu299=addMenuItem("Seatbelt Type Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/Seatbelt-Type-Webbing_c_346.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu300=addMenuItem("Multicam", "https://www.seattlefabrics.com/Multicam_c_670.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu301=addMenuItem("Type 18 - SUPER DUTY", "https://www.seattlefabrics.com/Type-18--SUPER-DUTY_c_671.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu302=addMenuItem("Tubular", "https://www.seattlefabrics.com/Tubular_c_635.html","",ssMnu295,"","m1"); var ssMnu303=addMenuItem("Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/Polyester_c_336.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu304=addSubMenu("Polypropylene", "https://www.seattlefabrics.com/Polypropylene_c_337.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu305=addMenuItem("Standard Polypropylene Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/Standard-Polypropylene-Webbing_c_347.html","",ssMnu304,"","m1"); var ssMnu306=addMenuItem("Heavy Weight Gripper Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/Heavy-Weight-Gripper-Webbing_c_348.html","",ssMnu304,"","m1"); var ssMnu307=addMenuItem("Reflective Polypropylene", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Polypropylene_c_387.html","",ssMnu304,"","m1"); var ssMnu308=addMenuItem("Dive Belt", "https://www.seattlefabrics.com/Dive-Belt_c_338.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu309=addMenuItem("Tubular", "https://www.seattlefabrics.com/Tubular_c_340.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu310=addMenuItem("Patterned", "https://www.seattlefabrics.com/Patterned_c_341.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu311=addSubMenu("Cotton & Acrylic", "https://www.seattlefabrics.com/Cotton-Acrylic_c_339.html","",ssMnu294,"","m1"); var ssMnu312=addMenuItem("Type IIA Cotton", "https://www.seattlefabrics.com/Type-IIA-Cotton_c_351.html","",ssMnu311,"","m1"); var ssMnu313=addMenuItem("1.25 Heavy Belt Webbing", "https://www.seattlefabrics.com/125-Heavy-Belt-Webbing_c_352.html","",ssMnu311,"","m1"); var ssMnu314=addMenuItem("Reflective Tapes, Trims, Piping & Cording", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Tapes-Trims-Piping-Cording_c_333.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu315=addMenuItem("Shock Cord", "https://www.seattlefabrics.com/Shock-Cord_c_329.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu316=addMenuItem("Cording", "https://www.seattlefabrics.com/Cording_c_330.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu317=addMenuItem("Lacing", "https://www.seattlefabrics.com/Lacing_c_331.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu318=addMenuItem("Grosgrain Ribbon", "https://www.seattlefabrics.com/Grosgrain-Ribbon_c_334.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu319=addMenuItem("Elastic", "https://www.seattlefabrics.com/Elastic_c_332.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu320=addMenuItem("Double Fold Flag Header", "https://www.seattlefabrics.com/Double-Fold-Flag-Header_c_349.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu321=addMenuItem("Bias Tape", "https://www.seattlefabrics.com/Bias-Tape_c_350.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu322=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_44.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu323=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_43.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu324=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_31.html","",ssMnu293,"","m1"); var ssMnu325=addSubMenu("Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/Zippers_c_11.html","",null,"","m1"); var ssMnu326=addSubMenu("YKK® Zippers & Marine Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/YKKreg-Zippers-Marine-Zippers_c_27.html","",ssMnu325,"","m1"); var ssMnu327=addMenuItem("Marine Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/Marine-Zippers_c_380.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu328=addMenuItem("Water Resistant Zipper", "https://www.seattlefabrics.com/Water-Resistant-Zipper_c_392.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu329=addMenuItem("Separating Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/Separating-Zippers_c_375.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu330=addMenuItem("Non-Separating Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/Non-Separating-Zippers_c_391.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu331=addMenuItem("Sleeping Bag Zippers", "https://www.seattlefabrics.com/Sleeping-Bag-Zippers_c_377.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu332=addMenuItem("Zipper By The Yard", "https://www.seattlefabrics.com/Zipper-By-The-Yard_c_376.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu333=addMenuItem("Zipper Sliders", "https://www.seattlefabrics.com/Zipper-Sliders_c_378.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu334=addMenuItem("Zipper Top Stops", "https://www.seattlefabrics.com/Zipper-Top-Stops_c_379.html","",ssMnu326,"","m1"); var ssMnu335=addMenuItem("Zipper Tools, Lubricants & Infomation", "https://www.seattlefabrics.com/Zipper-Tools-Lubricants-Infomation_c_393.html","",ssMnu325,"","m1"); var ssMnu336=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_46.html","",ssMnu325,"","m1"); var ssMnu337=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_45.html","",ssMnu325,"","m1"); var ssMnu338=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_32.html","",ssMnu325,"","m1"); var ssMnu339=addSubMenu("Hook & Loop", "https://www.seattlefabrics.com/Hook-Loop_c_12.html","",null,"","m1"); var ssMnu340=addSubMenu("Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Fastener_c_354.html","",ssMnu339,"","m1"); var ssMnu341=addMenuItem("Sewable Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/Sewable-Velcroreg-Brand-Fastener_c_355.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu342=addMenuItem("Adhesive Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/Adhesive-Velcroreg-Brand-Fastener_c_356.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu343=addMenuItem("One-Wrap Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/One-Wrap-Velcroreg-Brand-Fastener_c_357.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu344=addMenuItem("Velstretch Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/Velstretch-Velcroreg-Brand-Fastener_c_358.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu345=addMenuItem("Veltex Velcro® Brand Fastener", "https://www.seattlefabrics.com/Veltex-Velcroreg-Brand-Fastener_c_360.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu346=addMenuItem("Velcro® Brand Fastener Compatible Neoprene", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Fastener-Compatible-Neoprene_c_361.html","",ssMnu340,"","m1"); var ssMnu347=addMenuItem("Colored Hook & Loop", "https://www.seattlefabrics.com/Colored-Hook-Loop_c_353.html","",ssMnu339,"","m1"); var ssMnu348=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_52.html","",ssMnu339,"","m1"); var ssMnu349=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_47.html","",ssMnu339,"","m1"); var ssMnu350=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_33.html","",ssMnu339,"","m1"); var ssMnu351=addSubMenu("Notions", "https://www.seattlefabrics.com/Notions_c_13.html","",null,"","m1"); var ssMnu352=addSubMenu("Seam Sealers & Waterproofing Supplies", "https://www.seattlefabrics.com/Seam-Sealers-Waterproofing-Supplies_c_24.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu353=addMenuItem("Seam Sealers", "https://www.seattlefabrics.com/Seam-Sealers_c_362.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu354=addMenuItem("Waterproofing Supplies", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproofing-Supplies_c_363.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu355=addMenuItem("Adhesives", "https://www.seattlefabrics.com/Adhesives_c_364.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu356=addMenuItem("Mcnett - Gear Aid Products", "https://www.seattlefabrics.com/Mcnett--Gear-Aid-Products_c_365.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu357=addMenuItem("Nikwax Products", "https://www.seattlefabrics.com/Nikwax-Products_c_366.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu358=addMenuItem("Patches & Reflective Patches", "https://www.seattlefabrics.com/Patches-Reflective-Patches_c_367.html","",ssMnu352,"","m1"); var ssMnu359=addMenuItem("Shears, Scissors & Cutting Tools", "https://www.seattlefabrics.com/Shears-Scissors-Cutting-Tools_c_368.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu360=addMenuItem("Hot Cutting", "https://www.seattlefabrics.com/Hot-Cutting_c_369.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu361=addMenuItem("Hand Tools", "https://www.seattlefabrics.com/Hand-Tools_c_370.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu362=addMenuItem("Miscellaneous", "https://www.seattlefabrics.com/Miscellaneous_c_394.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu363=addMenuItem("Accessories", "https://www.seattlefabrics.com/Accessories_c_28.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu364=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_25.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu365=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_48.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu366=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_34.html","",ssMnu351,"","m1"); var ssMnu367=addSubMenu("Patterns & Books", "https://www.seattlefabrics.com/Patterns-Books_c_14.html","",null,"","m1"); var ssMnu368=addSubMenu("Patterns", "https://www.seattlefabrics.com/Patterns_c_94.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu369=addMenuItem("Bilgy Light", "https://www.seattlefabrics.com/Bilgy-Light_c_96.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu370=addMenuItem("DK Sport", "https://www.seattlefabrics.com/DK-Sport_c_100.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu371=addMenuItem("Controlled Exposure", "https://www.seattlefabrics.com/Controlled-Exposure_c_98.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu372=addMenuItem("Suitability", "https://www.seattlefabrics.com/Suitability_c_99.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu373=addMenuItem("Whitman Totes", "https://www.seattlefabrics.com/Whitman-Totes_c_97.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu374=addMenuItem("Green Pepper", "https://www.seattlefabrics.com/Green-Pepper_c_101.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu375=addMenuItem("Rain Shed", "https://www.seattlefabrics.com/Rain-Shed_c_102.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu376=addMenuItem("Jalie", "https://www.seattlefabrics.com/Jalie_c_103.html","",ssMnu368,"","m1"); var ssMnu377=addMenuItem("Books", "https://www.seattlefabrics.com/Books_c_95.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu378=addMenuItem("Pattern VEX", "https://www.seattlefabrics.com/Pattern-VEX_c_636.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu379=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_53.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu380=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_49.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu381=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_35.html","",ssMnu367,"","m1"); var ssMnu382=addSubMenu("Sewing Equipment", "https://www.seattlefabrics.com/Sewing-Equipment_c_15.html","",null,"","m1"); var ssMnu383=addMenuItem("Industrial Sewing Machines & Motors", "https://www.seattlefabrics.com/Industrial-Sewing-Machines-Motors_c_374.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu384=addMenuItem("Sewing Awls", "https://www.seattlefabrics.com/Sewing-Awls_c_372.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu385=addMenuItem("Needles", "https://www.seattlefabrics.com/Needles_c_371.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu386=addMenuItem("Sewing Supplies", "https://www.seattlefabrics.com/Sewing-Supplies_c_373.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu387=addMenuItem("Thread", "https://www.seattlefabrics.com/Thread_c_26.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu388=addMenuItem("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_50.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu389=addMenuItem("Specials & New Arrivals", "https://www.seattlefabrics.com/Specials-New-Arrivals_c_37.html","",ssMnu382,"","m1"); var ssMnu390=addSubMenu("Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Samples_c_36.html","",null,"","m1"); var ssMnu391=addSubMenu("Coated & Uncoated Nylon & Polyester Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Coated-Uncoated-Nylon-Polyester-Fabric-Samples_c_395.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu392=addMenuItem("Master Nylon Sample Packet", "https://www.seattlefabrics.com/Master-Nylon-Sample-Packet_c_590.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu393=addMenuItem("Uncoated Taffeta Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Uncoated-Taffeta-Sample-Pack_c_446.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu394=addSubMenu("Ripstop Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Ripstop-Samples_c_399.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu395=addSubMenu("Uncoated Ripstop Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Uncoated-Ripstop-Samples_c_400.html","",ssMnu394,"","m1"); var ssMnu396=addMenuItem("1.1 Ounce Uncoated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/11-Ounce-Uncoated-Ripstop-Sample-Pack_c_401.html","",ssMnu395,"","m1"); var ssMnu397=addMenuItem("1.9 Ounce Downproof Uncoated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Downproof-Uncoated-Ripstop-Sample-Pack_c_402.html","",ssMnu395,"","m1"); var ssMnu398=addSubMenu("Coated Ripstop Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Coated-Ripstop-Samples_c_403.html","",ssMnu394,"","m1"); var ssMnu399=addMenuItem("1.3 Ounce Silicone And Urethane Impregnated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/13-Ounce-Silicone-And-Urethane-Impregnated-Ripstop-Sample-Pack_c_404.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu400=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Ripstop-Sample-Pack_c_405.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu401=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Ripstop Fire Retardant Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Ripstop-Fire-Retardant-Sample-Pack_c_409.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu402=addMenuItem("1.9 Ounce Polyurethane Coated Black-Out Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Polyurethane-Coated-Black-Out-Ripstop-Sample-Pack_c_410.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu403=addMenuItem("1.9 Ounce IMPORTED Polyurethane Coated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-IMPORTED-Polyurethane-Coated-Ripstop-Sample-Pack_c_668.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu404=addMenuItem("1.9 Ounce Silicone Coated Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/19-Ounce-Silicone-Coated-Ripstop-Sample-Pack_c_406.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu405=addMenuItem("140 D. 4 Ounce Super K-Kote Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/140-D-4-Ounce-Super-K-Kote-Ripstop-Sample-Pack_c_408.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu406=addMenuItem("210 D. Dyneema Nylon Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/210-D-Dyneema-Nylon-Ripstop-Sample-Pack_c_652.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu407=addMenuItem("400x300 D. Diamond Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/400x300-D-Diamond-Ripstop-Sample-Pack_c_407.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu408=addMenuItem("Silver Metalic Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Silver-Metalic-Ripstop-Sample-Pack_c_415.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu409=addMenuItem("420 D. X 420 D. Large Diamond Ripstop Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/420-D-X-420-D-Large-Diamond-Ripstop-Sample-Pack_c_663.html","",ssMnu398,"","m1"); var ssMnu410=addSubMenu("Oxford Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Oxford-Samples_c_416.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu411=addMenuItem("F/R Heavy Coated 200 D. Oxford Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/FR-Heavy-Coated-200-D-Oxford-Sample-Pack_c_417.html","",ssMnu410,"","m1"); var ssMnu412=addMenuItem("Sale 210 D. Oxford Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Sale-210-D-Oxford-Sample-Pack_c_418.html","",ssMnu410,"","m1"); var ssMnu413=addMenuItem("Solarmax Uncoated 200 D. Oxford Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Solarmax-Uncoated-200-D-Oxford-Sample-Pack_c_419.html","",ssMnu410,"","m1"); var ssMnu414=addMenuItem("200 D. Printed Polyester Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/200-D-Printed-Polyester-Sample-Pack_c_656.html","",ssMnu410,"","m1"); var ssMnu415=addSubMenu("Packcloth Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Packcloth-Samples_c_421.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu416=addMenuItem("420 D. Packcloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/420-D-Packcloth-Sample-Pack_c_422.html","",ssMnu415,"","m1"); var ssMnu417=addMenuItem("430 D. Ripstop Packcloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/430-D-Ripstop-Packcloth-Sample-Pack_c_423.html","",ssMnu415,"","m1"); var ssMnu418=addSubMenu("Cordura® Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Cordurareg-Samples_c_425.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu419=addMenuItem("300 D. Printed Polyester Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/300-D-Printed-Polyester-Sample-Pack_c_657.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu420=addMenuItem("330 D. Cordura® Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/330-D-Cordurareg-Sample-Pack_c_426.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu421=addMenuItem("500 D. Cordura® Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/500-D-Cordurareg-Sample-Pack_c_427.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu422=addMenuItem("600 D. Printed Polyester Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/600-D-Printed-Polyester-Sample-Pack_c_660.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu423=addMenuItem("600 x 300 PVC backed Polyester", "https://www.seattlefabrics.com/600-x-300-PVC-backed-Polyester_c_662.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu424=addMenuItem("1000 D. Cordura® Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/1000-D-Cordurareg-Sample-Pack_c_428.html","",ssMnu418,"","m1"); var ssMnu425=addMenuItem("Ballistics & Traveler Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ballistics-Traveler-Sample-Pack_c_429.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu426=addMenuItem("Heat Sealable Nylons Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Heat-Sealable-Nylons-Sample-Pack_c_433.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu427=addMenuItem("Reflective Fabrics, Tapes & Piping Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Fabrics-Tapes-Piping-Samples_c_443.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu428=addMenuItem("WeatherMAX 65 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65-Sample-Pack_c_441.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu429=addMenuItem("Insignia Cloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Insignia-Cloth-Sample-Pack_c_440.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu430=addMenuItem("Ten Mile Cloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ten-Mile-Cloth-Sample-Pack_c_442.html","",ssMnu391,"","m1"); var ssMnu431=addSubMenu("Sunbrella Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Fabric-Samples_c_447.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu432=addMenuItem("Sunbrella Awning and Marine Fabric Sample Card", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Awning-and-Marine-Fabric-Sample-Card_c_450.html","",ssMnu431,"","m1"); var ssMnu433=addMenuItem("Sunbrella Furniture Fabric Sample Card", "https://www.seattlefabrics.com/Sunbrella-Furniture-Fabric-Sample-Card_c_448.html","",ssMnu431,"","m1"); var ssMnu434=addSubMenu("Marine Grade Awning and Cover Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Marine-Grade-Awning-and-Cover-Fabric-Samples_c_451.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu435=addMenuItem("Sur Last Marine Fabrics Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Sur-Last-Marine-Fabrics-Sample-Pack_c_454.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu436=addMenuItem("Clear Window Vinyl Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Clear-Window-Vinyl-Sample-Pack_c_459.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu437=addMenuItem("Marine Canvas Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Marine-Canvas-Sample-Pack_c_460.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu438=addMenuItem("Trampoline Fabric Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Trampoline-Fabric-Sample-Pack_c_461.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu439=addMenuItem("Spinnaker & Dacron Sailcloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Spinnaker-Dacron-Sailcloth-Sample-Pack_c_462.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu440=addMenuItem("Insignia Cloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Insignia-Cloth-Sample-Pack_c_464.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu441=addMenuItem("Cutlas Marine Grade Vinyl Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Cutlas-Marine-Grade-Vinyl-Sample-Pack_c_468.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu442=addMenuItem("Phifertex And Phifertex Plus Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-And-Phifertex-Plus-Sample-Pack_c_465.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu443=addMenuItem("WeatherMAX 65 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65-Sample-Pack_c_591.html","",ssMnu434,"","m1"); var ssMnu444=addSubMenu("Outerwear Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Outerwear-Fabric-Samples_c_470.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu445=addSubMenu("Waterproof Breathable Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproof-Breathable-Fabric-Samples_c_471.html","",ssMnu444,"","m1"); var ssMnu446=addMenuItem("Swb-Tex 2 Ply Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Swb-Tex-2-Ply-Sample-Pack_c_472.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu447=addMenuItem("Swb-Tex 3 Ply Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Swb-Tex-3-Ply-Sample-Pack_c_581.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu448=addMenuItem("Ultrex 2 Ply Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ultrex-2-Ply-Sample-Pack_c_475.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu449=addMenuItem("Ultrex 3 Ply Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ultrex-3-Ply-Sample-Pack_c_582.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu450=addMenuItem("Ultrex 2-Ply Printed Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ultrex-2-Ply-Printed-Sample-Pack_c_604.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu451=addMenuItem("Storm-Fit Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Storm-Fit-Sample-Pack_c_666.html","",ssMnu445,"","m1"); var ssMnu452=addSubMenu("Durable Water Resistant Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Durable-Water-Resistant-Fabric-Samples_c_480.html","",ssMnu444,"","m1"); var ssMnu453=addMenuItem("Supplex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Supplex-Sample-Pack_c_481.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu454=addMenuItem("Taslan Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Taslan-Sample-Pack_c_482.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu455=addMenuItem("Silkara Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Silkara-Sample-Pack_c_483.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu456=addMenuItem("Micro Suede Polyester Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Micro-Suede-Polyester-Sample-Pack_c_484.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu457=addMenuItem("WeatherMAX 65 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/WeatherMAX-65-Sample-Pack_c_487.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu458=addMenuItem("Ten Mile Cloth Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Ten-Mile-Cloth-Sample-Pack_c_488.html","",ssMnu452,"","m1"); var ssMnu459=addSubMenu("Soft Shell Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Soft-Shell-Fabric-Samples_c_489.html","",ssMnu444,"","m1"); var ssMnu460=addMenuItem("Polartec Power Shield Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Power-Shield-Sample-Pack_c_490.html","",ssMnu459,"","m1"); var ssMnu461=addMenuItem("Weather Guard Soft Shell Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Weather-Guard-Soft-Shell-Sample-Pack_c_491.html","",ssMnu459,"","m1"); var ssMnu462=addMenuItem("3 Ply Micro Fleece Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-Micro-Fleece-Sample-Pack_c_492.html","",ssMnu459,"","m1"); var ssMnu463=addMenuItem("City Shield Soft Shell Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/City-Shield-Soft-Shell-Sample-Pack_c_600.html","",ssMnu459,"","m1"); var ssMnu464=addMenuItem("Grid Fortitude Ripstop Multicam Soft Shell ", "https://www.seattlefabrics.com/Grid-Fortitude-Ripstop-Multicam-Soft-Shell-_c_602.html","",ssMnu459,"","m1"); var ssMnu465=addMenuItem("Rib Knit Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Rib-Knit-Samples_c_564.html","",ssMnu444,"","m1"); var ssMnu466=addSubMenu("Mesh Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Mesh-Fabric-Samples_c_493.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu467=addMenuItem("Bag Mesh Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Bag-Mesh-Sample-Pack_c_494.html","",ssMnu466,"","m1"); var ssMnu468=addMenuItem("Clothing Mesh Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Clothing-Mesh-Sample-Pack_c_505.html","",ssMnu466,"","m1"); var ssMnu469=addMenuItem("Cargo Netting Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Cargo-Netting-Sample-Pack_c_513.html","",ssMnu466,"","m1"); var ssMnu470=addMenuItem("Spacer Mesh Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Spacer-Mesh-Sample-Pack_c_580.html","",ssMnu466,"","m1"); var ssMnu471=addMenuItem("Phifertex And Phifertex Plus Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Phifertex-And-Phifertex-Plus-Sample-Pack_c_592.html","",ssMnu466,"","m1"); var ssMnu472=addSubMenu("Neoprene & Foam Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Neoprene-Foam-Samples_c_640.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu473=addMenuItem("Foam Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Foam-Samples_c_649.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu474=addMenuItem(".5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/5-MM_c_642.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu475=addMenuItem("1 MM", "https://www.seattlefabrics.com/1-MM_c_641.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu476=addMenuItem("1.5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/15-MM_c_643.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu477=addMenuItem("2 MM", "https://www.seattlefabrics.com/2-MM_c_644.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu478=addMenuItem("3 MM", "https://www.seattlefabrics.com/3-MM_c_645.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu479=addMenuItem("4 MM", "https://www.seattlefabrics.com/4-MM_c_646.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu480=addMenuItem("5 MM", "https://www.seattlefabrics.com/5-MM_c_647.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu481=addMenuItem("Velcro® Brand Fastener Compatible Neoprene Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Velcroreg-Brand-Fastener-Compatible-Neoprene-Samples_c_648.html","",ssMnu472,"","m1"); var ssMnu482=addSubMenu("PVC Coated Vinyl Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/PVC-Coated-Vinyl-Fabric-Samples_c_521.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu483=addMenuItem("VCP & Coverlight Neoprene Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/VCP-Coverlight-Neoprene-Sample-Pack_c_537.html","",ssMnu482,"","m1"); var ssMnu484=addMenuItem("Slip-Not - Non Slip Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Slip-Not--Non-Slip-Fabric-Samples_c_563.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu485=addSubMenu("Fleece Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Fleece-Fabric-Samples_c_538.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu486=addSubMenu("Polartec Fleece Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Fleece-Samples_c_539.html","",ssMnu485,"","m1"); var ssMnu487=addMenuItem("Regulator Fleece Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Regulator-Fleece-Sample-Pack_c_540.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu488=addMenuItem("Polartec 100 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-100-Sample-Pack_c_543.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu489=addMenuItem("Polartec 100 Microfiber Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-100-Microfiber-Sample-Pack_c_542.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu490=addMenuItem("Polartec 200 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-200-Sample-Pack_c_541.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu491=addMenuItem("Polartec 200 Blanket Width Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-200-Blanket-Width-Sample-Pack_c_544.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu492=addMenuItem("Polartech 300 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartech-300-Sample-Pack_c_549.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu493=addSubMenu("Polartec Windpro Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Windpro-Samples_c_545.html","",ssMnu486,"","m1"); var ssMnu494=addMenuItem("Windpro 100 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Windpro-100-Sample-Pack_c_546.html","",ssMnu493,"","m1"); var ssMnu495=addMenuItem("Windpro 200 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Windpro-200-Sample-Pack_c_547.html","",ssMnu493,"","m1"); var ssMnu496=addSubMenu("Tech Fleece Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-Samples_c_550.html","",ssMnu485,"","m1"); var ssMnu497=addMenuItem("Tech Fleece 100 Pro Stretch Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-100-Pro-Stretch-Sample-Pack_c_551.html","",ssMnu496,"","m1"); var ssMnu498=addMenuItem("Z-Tec Double Velour 4 Way Stretch", "https://www.seattlefabrics.com/Z-Tec-Double-Velour-4-Way-Stretch_c_552.html","",ssMnu496,"","m1"); var ssMnu499=addMenuItem("Tech Fleece 200 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-200-Sample-Pack_c_554.html","",ssMnu496,"","m1"); var ssMnu500=addMenuItem("Tech Fleece 300 Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Tech-Fleece-300-Sample-Pack_c_555.html","",ssMnu496,"","m1"); var ssMnu501=addSubMenu("Soft Shell Fleece Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Soft-Shell-Fleece-Samples_c_579.html","",ssMnu485,"","m1"); var ssMnu502=addMenuItem("Polartec Power Shield Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Polartec-Power-Shield-Sample-Pack_c_556.html","",ssMnu501,"","m1"); var ssMnu503=addMenuItem("Weather Gurad Soft Shell Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Weather-Gurad-Soft-Shell-Sample-Pack_c_557.html","",ssMnu501,"","m1"); var ssMnu504=addMenuItem("3 Ply Micro Fleece Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/3-Ply-Micro-Fleece-Sample-Pack_c_558.html","",ssMnu501,"","m1"); var ssMnu505=addMenuItem("City Shield Soft Shell Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/City-Shield-Soft-Shell-Sample-Pack_c_601.html","",ssMnu501,"","m1"); var ssMnu506=addMenuItem("Grid Fortitude Ripstop Multicam Soft Shell ", "https://www.seattlefabrics.com/Grid-Fortitude-Ripstop-Multicam-Soft-Shell-_c_603.html","",ssMnu501,"","m1"); var ssMnu507=addSubMenu("Spandex Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Spandex-Samples_c_561.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu508=addMenuItem("Spandura Nylon Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Spandura-Nylon-Spandex-Sample-Pack_c_569.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu509=addMenuItem("Heavy Polyester Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Heavy-Polyester-Spandex-Sample-Pack_c_570.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu510=addMenuItem("Wicking Spandex & Jersey Sample Packs", "https://www.seattlefabrics.com/Wicking-Spandex-Jersey-Sample-Packs_c_571.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu511=addMenuItem("Sport Nylon Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Sport-Nylon-Spandex-Sample-Pack_c_572.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu512=addMenuItem("Matte Finish Nylon Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Matte-Finish-Nylon-Spandex-Sample-Pack_c_573.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu513=addMenuItem("Cotton Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Cotton-Spandex-Sample-Pack_c_574.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu514=addMenuItem("Equestrian Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Equestrian-Spandex-Sample-Pack_c_575.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu515=addMenuItem("Super Stretch Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Super-Stretch-Spandex-Sample-Pack_c_576.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu516=addMenuItem("Printed Polyester Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Printed-Polyester-Spandex-Sample-Pack_c_584.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu517=addMenuItem("Waterproof Windproof 4 way stretch Polyester Spandex Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Waterproof-Windproof-4-way-stretch-Polyester-Spandex-Sample-Pack_c_654.html","",ssMnu507,"","m1"); var ssMnu518=addMenuItem("Cotton Canvas & Duck Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Cotton-Canvas-Duck-Samples_c_559.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu519=addMenuItem("Black Out Fabric Sample Pack", "https://www.seattlefabrics.com/Black-Out-Fabric-Sample-Pack_c_560.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu520=addMenuItem("Upholstery Vinyl and Fabric Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Upholstery-Vinyl-and-Fabric-Samples_c_562.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu521=addMenuItem("Insulation Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Insulation-Samples_c_565.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu522=addMenuItem("Reflective Fabrics, Tapes & Piping Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Reflective-Fabrics-Tapes-Piping-Samples_c_593.html","",ssMnu390,"","m1"); var ssMnu523=addMenuItem("Webbing, Cording & Shock Cord Samples", "https://www.seattlefabrics.com/Webbing-Cording-Shock-Cord-Samples_c_583.html","",ssMnu390,"","m1");